Aktualności

Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński otrzymuje wyróżnienie w konkursie Perły Samorządu 2014

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 11,93 KB 
pobrań: 1568 
data: 2014-07-15 12:40:15 W dniu 24.06.2014 Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński otrzymał wyróżnienie w kategorii najlepszy włodarz gminy wiejskiej w rankingu Perły Samorządu 2014 Nowoczesna Gmina Nowoczesne miasto, organizowanym przez dziennik Gazeta Prawna.

Ocenie poddane zostały wskaźniki finansowe Gminy Popielów, wartość środków pozabudżetowych pozyskanych w latach 2011 – 2013, działania związane z ochroną środowiska, w tym zasady związane z wdrożeniem zasad selektywnej zbiórki odpadów, stan infrastruktury sportowej oraz działania Gminy Popielów podejmowane na rzecz rozwoju kultury oraz inicjatyw społeczno – kulturalnych.

 

Urząd Gminy w Popielowie

 

zobacz więcej


ostrzeżenie meteorologiczne

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 3,93 KB 
pobrań: 1142 
data: 2014-07-08 14:17:27Ostrzeżenie meteorologiczne

rozmiar: 372,73 KB 
pobrań: 983 
data: 2014-07-09 11:16:30

zobacz więcej


SOŁTYS ROKU 2013

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 6,39 KB 
pobrań: 2790 
data: 2014-07-08 08:43:052 lipca w Warszawie, w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej podczas konferencji „Fundusz sołecki po zmianach – nowe szanse" wręczono nagrody laureatom 12 edycji konkursu „Sołtys Roku” , zorganizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Bogdan Borusewicz,
Wśród laureatów tytuł „Sołtysa Roku 2013” otrzymała Pani Maria Gruszka –sołtys wsi Rybna

 

zobacz więcej


VII Święto Pieroga

 

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 15,50 KB 
pobrań: 242 
data: 2014-07-28 14:58:53

KARTA ZGŁOSZENIA.doc

Regulamin konkursu Pierogi na rózne sposoby Stare Kolnie 2014.doc

zobacz więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie  nowej instalacji grzewczej, instalacji gazowej LPG oraz kotłowni gazowej, dla potrzeb ogrzewania sali gimnastycznej nagrzewnicami wodnymi powietrza.

zapytanie ofertowe instal.docx
form_ofertowy instal.doc
Instalacje elektryczne.zip
Instalacje technologiczne.zip
przedmiary, specyfikacje.zip
 

zobacz więcej


APEL O ZAPRZESTANIE WYPALANIA TRAW

 

 rozmiar: 48,89 KB 
pobrań: 28025 
data: 2013-04-11 09:51:12APELUJĘ O ZAPRZESTANIE WYPALANIA TRAW

   Praktyka wiosennego wypalania traw jest procederem nielegalnym w myśl obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U.2013r. poz. 627 ze zm./ Art. 124  „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” oraz Art. 131 pkt. 12 „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”
   W walce ze zjawiskiem wypalania traw bierze też udział Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która może nakładać na rolników  dotkliwe kary finansowe, a także zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich.


 Wójt Gminy
Dionizy Duszyński

zobacz więcej


Informacja Głownego Inspektoratu Wererynarii

 

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 8,80 KB 
pobrań: 546 
data: 2014-07-25 12:48:43  Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 13,41 KB 
pobrań: 554 
data: 2014-07-25 12:48:56

 

zobacz więcej


O G Ł O S Z E N I E    Informuję, że Wojewoda Opolski działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich właściwości oraz wystąpieniu organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96), zwrócił się z prośbą o uruchomienie syren w dniu 01 sierpnia 2014 r.  o godzinie 17.00  we wszystkich miastach i gminach województwa opolskiego mające na celu  upamiętnienie obchodów  rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

    W związku z powyższym w podanym terminie zostaną uruchomione na terenie gminy Popielów syreny alarmowe ( dźwięk syreny w okresie 1 minuty  ciągły)

    Dla podkreślenia szczególnego charakteru znaczenia obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego, a także w celu podkreślenia rangi wydarzenia zostaną wywieszone na urzędach administracji publicznej i w miejscach publicznych flagi  narodowe. Apeluję do mieszkańców gminy o minutę zadumy w czasie uruchomienia syren.
                                                            

Wójt
Gminy Popielów

 

zobacz więcej


Ogłoszenie o przetargu publicznym na wynajem autobusu szkolnego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na wynajem autobusu szkolnego
(podstawa prawna: Zarządzenie Nr 0050/213/2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Gminy Popielów)

Zarzadzenie nr 0050_564_2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 lipca 2014r w sprawie przeznaczenia do wynajmu autobusu szkolnego i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pub.pdf

Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny:

Urząd Gminy w Popielowie
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
tel. 77 427 58 55
e-mail ug@popielow.pl

Przetarg publiczny na wynajem autobusu szkolnego odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2014r.  o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Popielowie

Popielów, dn. 24.07.2014r.

 

zobacz więcej


Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

ogłoszenie o naborze.pdf

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-296-2009 z dnia 6.08.2009r w sprawie zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze.doc
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-231-2012 z dnia 25.06.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0152-296-2009.pdf
kwestionariusz dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.doc

zobacz więcej

idź do strony: 123456»
pozycja: 1-10 z 52 pozycji na stronę: 
 
ostatnia modyfikacja: 2014-07-29 15:05:36