Aktualności

7 września 2014 - DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W STARYCH SIOŁKOWICACH

rozmiar: 810,60 KB 
pobrań: 1420 
data: 2014-08-12 07:37:12

zobacz więcej


Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński otrzymuje wyróżnienie w konkursie Perły Samorządu 2014

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 11,93 KB 
pobrań: 4427 
data: 2014-07-15 12:40:15 W dniu 24.06.2014 Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński otrzymał wyróżnienie w kategorii najlepszy włodarz gminy wiejskiej w rankingu Perły Samorządu 2014 Nowoczesna Gmina Nowoczesne miasto, organizowanym przez dziennik Gazeta Prawna.

Ocenie poddane zostały wskaźniki finansowe Gminy Popielów, wartość środków pozabudżetowych pozyskanych w latach 2011 – 2013, działania związane z ochroną środowiska, w tym zasady związane z wdrożeniem zasad selektywnej zbiórki odpadów, stan infrastruktury sportowej oraz działania Gminy Popielów podejmowane na rzecz rozwoju kultury oraz inicjatyw społeczno – kulturalnych.

 

Urząd Gminy w Popielowie

 

zobacz więcej


OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargach:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Karłowice.pdf

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lubienia.pdf

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Karłowicach.pdf

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lubienia.pdf

Ogłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej połozonych w miejscowości Karłowice i Lubienia.pdf

 

 

zobacz więcej


Pomóż Sarze

rozmiar: 540,94 KB 
pobrań: 1363 
data: 2014-08-12 08:50:17

zobacz więcej


VII Święto Pieroga

 

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 7,43 KB 
pobrań: 3548 
data: 2014-07-28 14:58:53

KARTA ZGŁOSZENIA.doc

Regulamin konkursu Pierogi na rózne sposoby Stare Kolnie 2014.doc

zobacz więcej


APEL O ZAPRZESTANIE WYPALANIA TRAW

 

 rozmiar: 48,89 KB 
pobrań: 30867 
data: 2013-04-11 09:51:12APELUJĘ O ZAPRZESTANIE WYPALANIA TRAW

   Praktyka wiosennego wypalania traw jest procederem nielegalnym w myśl obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U.2013r. poz. 627 ze zm./ Art. 124  „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” oraz Art. 131 pkt. 12 „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”
   W walce ze zjawiskiem wypalania traw bierze też udział Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która może nakładać na rolników  dotkliwe kary finansowe, a także zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich.


 Wójt Gminy
Dionizy Duszyński

zobacz więcej


Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu we współpracy ze Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu, Uniwersytetem Opolskim i firmą Consultor Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje nt. aktualnie realizowanych projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oferujących dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 19 sierpnia 2014 r. o godz. 9:00 w sali 7 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „Ostrówek” przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu.

zobacz więcej


Zaproszenie na spotkanie edukacyjno-informacyjne

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt pn. „Kierunek FIO” zapraszają na spotkanie edukacyjno-informacyjne.

Zaproszenie.doc

Harmonogram spotkań LGD Dolina Stobrawy.pdf

zobacz więcej


Zmiany godzin pracy filii Urzędu Pocztowego Dobrzeń Wielki

Rejon Sieci w Opolu uprzejmie informuje, że w dniach od 18 do 29 sierpnia 2014r. zmienione zostana godziny pracy filli Urzędu Pocztowego Dobrzeń Wielki zlokalizowanej w Popielowie przy ul. Wolności 10a

W wymienionym wyżej terminie placówka będzie czynna w dni robocze -od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 16:00

zobacz więcej


28.04.2014 Przystąpienie do współpracy przy realizacji projektu „Powrót do zatrudnienia”

rozmiar: 30,86 KB 
pobrań: 12318 
data: 2014-05-13 13:48:29
   W dniu 28 kwietnia 2014r Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński podpisał porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia”.
Projekt systemowy pt„Powrót do zatrudnienia” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

   W ramach projektu zakłada się przeszkolenie i zatrudnienie dziennych opiekunów, którzy sprawować będą opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

Pełna informacja o projekcie jest dostępna na stronie  www.opiekun.wup.opole.pl

Urząd Gminy w Popielowie

zobacz więcej

idź do strony: 123»
pozycja: 1-10 z 30 pozycji na stronę: 
 
ostatnia modyfikacja: 2014-08-13 14:09:39