Aktualności

23.12.2014 Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa -RAZEM- powstała siłownia zewnętrzna przy kompleksie boisk ORLIK w Popielowie.

rozmiar: 38,05 KB 
pobrań: 7409 
data: 2015-01-12 12:52:25
Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 11,52 KB 
pobrań: 7493 
data: 2015-01-12 12:55:52 Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa „Razem” pragnie serdecznie zaprosić mieszkańców Gminy Popielów oraz odwiedzających naszą gminę turystów do korzystania z siłowni zewnętrznej, która znajduje się przy  Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie obok kompleksu boisk „Orlik”.

Realizacja projektu pod nazwą „Spokojny przystanek na Stobrawskim Zielonym Szlaku”, została zakończona w grudniu 2014 roku.

zobacz więcej


Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, uprzejmie informujmy, że zakończono opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów”. Obecnie przystępujemy do procedury konsultacji społecznych ww. dokumentu wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces opiniowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów. Oba dokumenty są dostępne w Urzędzie Gminy Popielów oraz na stronie biuletynu informacji publicznej: www.bip.popielow.pl w zakładce „Ogłoszenia”- „Ochrona Środowiska”. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Popielów, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13, a także mailowo na adres: rolnictwo@popielow.pl w terminie do dnia 4 lutego 2015 r.
Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), tylko inwestycje zapisane w Planie gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z POIiŚ. Przewidywana pula środków wynosi ponad 27,5 mld euro. Na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, przewidziano w nowym okresie programowania ponad 9 mld euro.

 rozmiar: 29,32 KB 
pobrań: 5736 
data: 2015-01-14 15:20:46

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY POPIELÓW

zobacz więcej


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Dyrektora PSP i PP w Starych Siołkowicach w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego.pdf

zobacz więcej


UWAGA PRODUCENCJI ROLNI!


   Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.

UWAGA: W 2015 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Informacje o dopłatach można uzyskać również pod numerem telefonu (77) 44 17 000, w Oddziale Terenowy ARR w Opolu ul. Horoszkiewicza 6 oraz na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy Producentów Rolnych do skorzystania z tej formy dofinansowania!!!

zobacz więcej


ZAWIADOMIENIE

 


o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Popielów.

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu 1.doc

Uchwała Rady Gminy Nr XIX-131-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji-1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu.doc

zobacz więcej


Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego


Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-23-2015 z dnia 9-01-2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf
zał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-23-2015.pdf
Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.pdf
wzór oferty -edytowalny.doc

zobacz więcej


PLATYNOWY LAUR


9 stycznia 2015 roku  w Filharmonii Opolskiej  odbyła się uroczystość wręczenia  odznaczeń „ Laurów Umiejętności i Kompetencji „ 2014.

  Mam przyjemność poinformować  mieszkańców  gminy Popielów, że  właściciel firmy Gniotpol Pan Kazimierz Gniot uzyskał Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji.

   Firma Gniotpol  powstała w roku 1989,prowadzi działalność w  zakładzie  w Kurzniach i Odrowążu. W obu  zakładach wykorzystano środki  unijne na inwestycje. W minionym roku  firma Gniotpol obchodziła swoje 25 – lecie istnienia.

  Firma pod kierownictwem Kazimierza Gniota jest na pierwszym miejscu w kraju pod względem posiadanych własnych homologacji i certyfikatów na wykonywane produkty. Współpracuje ze wszystkimi przedstawicielami marek pojazdów ciężarowych , mających przedstawicielstwo w Polsce.

Laureat  wspiera   lokalne organizacje i instytucje, angażuje się  w życie lokalnej społeczności.

Opolska kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji  zorganizowana  została  przez Opolska Izbę Gospodarczą.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszej owocnej  pracy.

                                Wójt Gminy
                                Dionizy Duszyński

 

zobacz więcej


Pomóżmy potrzebującym…działania Szkolnego Koła Caritas przy Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach

   Grudzień to czas przygotowania do świąt i czynienia dobra. Oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia wiąże się z pomocą najuboższym, chorym i potrzebującym, dzieciom. W tym bowiem czasie każdy powinien być szczęśliwy, a przede wszystkim przekonany, że nie jest sam, ktoś o nim pamięta, stara się wywołać uśmiech na twarzy i dodać otuchy.

     Przed świętami Bożego Narodzenia wolontariusze skupieni w Szkolnym Kole Caritas, prowadzonym przez panią Z. Halupczok, postanowili przyłączyć  się do akcji  charytatywnej „Przekaż książkę małym pacjentom”.
     Akcja polegała na zbiórce książek i przekazaniu ich dzieciom przebywającym w szpitalach, hospicjach i świetlicach środowiskowych.

zobacz więcej


Świąteczna wizyta wolontariuszy w Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach.

     18.12.14r. wolontariusze z Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach wybrali się z odwiedzinami i świątecznym programem artystycznym do Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach.

     Pobyt w hospicjum został przez wolontariuszy zaplanowany i starannie przygotowany.

     Dla podopiecznych hospicjum i niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach uczniowie gimnazjum przygotowali inscenizację jasełek bożonarodzeniowych„Mały pastuszek  i wielki rozbójnik”.

zobacz więcej


31.12.2014 - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizaję zadań publicznych w 2015 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-14-2014 z dnia 31-12-2014 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf


Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-15-2014 z dnia 31-12-2014 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie ochrony zdrowia.pdf

 

zobacz więcej

idź do strony: 1234»
pozycja: 1-10 z 38 pozycji na stronę: 
 
ostatnia modyfikacja: 2015-01-21 15:06:44