Aktualności

Głosuj na Podwórko NIVEA w Starych Siołkowicach


rozmiar: 7,57 KB 
pobrań: 94 
data: 2015-03-27 13:52:04
   Gmina Popielów przystąpiła do konkursu „Podwórko NIVEA”, którego celem jest budowa 40 rodzinnych  miejsc zabaw na terenie całej Polski. To, czy jedno z takich podwórek powstanie w Gminie Popielów zależy od mieszkańców i jej sympatyków. Wystarczy codziennie od 1 kwietnia 2015 r. odwiedzać stronę www.nivea.pl/podworko  i oddawać głos na „Podwórko NIVEA”, którego lokalizacja zaproponowana została przy ul. Kowalskiej w Starych Siołkowicach.

  W ramach projektu „Podwórko NIVEA” zostaną wybudowane rodzinne miejsca zabaw w 40 lokalizacjach, które zbiorą największą liczbę głosów internautów. Głosowanie odbywać się będzie w dwóch etapach za pośrednictwem strony www.nivea.pl/podworko.

  W pierwszej turze głosowania (1-30 kwietnia 2015 r.) wyłonionych zostanie 20 zwycięskich lokalizacji. Lista zwycięzców pierwszego etapu konkursu zostanie opublikowana przez organizatora na stronie www.nivea.pl/podworko  w dniu 1 maja 2015 r. W dniach 1-31 maja 2015 r. trwać będzie druga tura głosowania mająca na celu wyłonienie kolejnych dwudziestu zwycięskich lokalizacji. Wyniki drugiego etapu konkursu zostaną opublikowane 1 czerwca 2015 r.

   To głównie od mieszkańców naszej gminy zależy, czy w Starych Siołkowicach przy ul. Kowalskiej nieopodal zagospodarowanego centrum wsi  powstanie „Podwórko NIVEA”. Aby tak się stało nieodzowna jest aktywność internautów poprzez elektroniczne głosowanie.

   Codziennie będzie można oddać jeden głos. Początek głosowania 1 kwietnia. Zachęcamy wszystkich do oddawania głosów na Gminę Popielów, każdy głos zwiększa szansę na bezpłatne zagospodarowanie przestrzeni, gdzie dzieci wraz z rodzicami będą mogły radośnie spędzić czas.

zobacz więcej


APEL O ZAPRZESTANIE WYPALANIA TRAW

 

 rozmiar: 48,89 KB 
pobrań: 38217 
data: 2013-04-11 09:51:12APELUJĘ O ZAPRZESTANIE WYPALANIA TRAW

 
Praktyka wiosennego wypalania traw jest procederem nielegalnym w myśl obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U.2013 r. poz. 627 ze zm./ Art. 124  „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” oraz Art. 131 pkt. 12 „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”
 

 Wójt Gminy
Dionizy Duszyński

zobacz więcej


26.03.2015 Animator Sportu Dzieci i Młodzieży 2015 w Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach

Informujemy, iż w miesiącu marcu w Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach ruszył projekt „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży 2015”

   Projekt ten realizowany jest przez okres 8 miesięcy (marzec-czerwiec i wrzesień-grudzień) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „DALIA” Popielów.

zobacz więcej


AKCJA PIT - Dyżur Urzędu Skarbowego w Urzędzie Gminy w Popielowie

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 4,98 KB 
pobrań: 3229 
data: 2015-03-17 12:01:48 Ogłoszenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu o dodatkowym punkcie przyjmowania zeznań podatkowych za 2014 rok przez pracowników  urzędu skarbowego w Urzędzie Gminy w Popielowie w dniu 13 kwietnia 2015r. w godz. 9:00-14:00

zobacz więcej


Eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Młodzież Zapobiega Pożarom

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 4,65 KB 
pobrań: 800 
data: 2015-03-23 13:29:51
  19 marca 2015 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Popielowie, odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

   Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania             na wypadek pożaru, a także pogłębianie swojej wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

zobacz więcej


HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH WYBORCZYCH

rozmiar: 121,27 KB 
pobrań: 9293 
data: 2015-03-02 11:28:14

zobacz więcej


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O ZMIANACH W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY POPIELÓW


W dniu 28 listopada 2014 roku Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.

Przedstawiamy  najważniejsze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, istotne dla mieszkańców Gminy Popielów wprowadzone w nowej ustawie i podjętych na jej podstawie w dniu 26 lutego 2015 r. uchwałach Rady Gminy Popielów, które zostały opublikowane w dniu 09 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  i wchodzą w życie z dniem 31marca 2015 r.

 

zobacz więcej


Informacja dotycząca rekrutacji do Przedszkoli Publicznych w Gminie Popielów na rok szkolny 2015-2016Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się  rekrutacja dzieci  do przedszkoli w Gminie Popielów na rok szkolny 2015/2016.
Rekrutacja  będzie przebiegała wg następującego harmonogramu:

  1. 2.03 - 13.03.2015 - składanie  przez rodziców (opiekunów prawnych)  „Deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego”  dla dzieci przyjętych do przedszkoli  w poprzednich latach.
  2. 16.03 - 31.03.2015 - składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w roku szkolnym 2014/2015” wraz z wymaganymi załącznikami  dla kandydata do przedszkola. 

Wnioski składa się bezpośrednio do wybranego przedszkola.
Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać u Dyrektorów przedszkoli:

  1. Przedszkole Publiczne w Popielowie, tel. 77 4 692 133
  2. Przedszkole Publiczne w Karłowicach, tel. 77 4 697 167
  3. Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach, tel. 77 4 692 149


 Urząd Gminy w Popielowie

zobacz więcej


Konsultacje społeczne

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 2,95 KB 
pobrań: 5621 
data: 2015-03-11 12:40:16 Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie  pzyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy Popielów  w 2015 roku


Ogłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
Zarządzenie Wójta Nr 0050-43-2015 z dnia 10-03-2015 w sprawue przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
Formularz-1.doc konsultacji..doc
Projekt Uchwały Nr VI-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf

zobacz więcej


Konsultacje społeczne

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 3,93 KB 
pobrań: 1867 
data: 2015-03-20 13:32:40

 Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Programu Rozwoju Gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku.

Konsultacje elektroniczne będą prowadzone w dniach od 21.03 do 3.04,

zobacz więcej

idź do strony: 12345»
pozycja: 1-10 z 44 pozycji na stronę: 
 
ostatnia modyfikacja: 2015-03-27 13:53:44