Dane teleadresowe

Urząd Gminy Popielów
46-090 Popielów  ul.Opolska 13

  tel.   77  4692-027
    fax.77  4275-838
e-mail:
ug@popielow.pl

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 715-1600
do wtorku do piątku w godz. 715-1515
  
Kliknij, aby powiększyć

opis: Wójt Gminy Dionizy Duszyński

rozmiar: 2,72 KB 
pobrań: 37082 
data: 2006-03-30 17:09:47


Wójt Gminy:         
DIONIZY  DUSZYŃSKI                                      

Przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz.1200-16
15

                                       

 

 
Zastępca Wójta                                             tel. 77 42758-24
MARIETA  KUPKA 
e-mail: zastepca.wojta@popielow.pl


Sekretarz Gminy       
ILONA  LENART                                                tel. 77 42758-28
e-mail: sekretarz@popielow.pl

Skarbnik Gminy
JOANNA  RUDNIK                                             tel. 77 42758-25 
   
e-mail:skarbnik@popielow.pl   


REFERATY URZĘDU  GMINY                  pok.                      telefon
                             

Referat Organizacyjny:                


Inspektor ds.kancelarii                          23                    77 42758-22
e-mail: ug@popielow.pl


Inspektor ds.organizacyjno-osobowych   27                    77 42758-29
e-mail: kadry@popielow.pl

Inspektor ds.Rady                                 25                    77 42758-26
e-mail: radagminy@popielow.pl

Referat Finansowy
Skarbnik Gminy                                    44                   77 42758-25
e-mail: skarbnik@popielow.pl

Inspektorzy ds.księgowości budżetowej  42                   77 42758-44
e-mail: ksiegowosc@popielow.pl
                                                                                  77 42758-45
                                                                                  77 42758-46

Inspektorzy ds.podatków i opłat             41                    77 42758-41
e-mail: podatki@popielow.pl
podatki.pogrzeba@popielow.pl                                 77 42758-42
podatki.berezowska@popielow.pl                             77 42758-43


Inspektorzy ds. rachuby płac i                43                   77 42758-47
ubezpieczeń społecznych                                             77 42758-48
  
e-mail: place@popielow.pl   
                                 
Referat Oświaty i Infrastruktury Społecznej  

 
Inspektor ds. działalności gospodarczej  33                   77 42758-36
email:dzial.gosp@popielow.pl                                                                 

Młodszy inspektor ds.oświaty                14                   77 42758-35
e-mail:oswiata@popielow.pl

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich

            
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego             31                    77 42758-31

Pomocnik administracyjny ds. ewidencji ludności  32           77 42758-33
Młodszy referent ds. dowodów osobistych   32                     77 42758-32

e-mail:so@popielow.pl


Podinspektor ds.zarządzania kryzysowego,
obrony cywilnej i spraw wojskowych          29                    77 42758-34
e-mail:zk@popielow.pl

 

Referat Inwestycji,Infrastruktury Technicznej Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
    
                         

Inspektor ds.budownictwa                     12                   77 42758-51
e-mail:budownictwo@popielow.pl

Inspektor ds.gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej                                     13                   77 42758-53
e-mail:
gk@popielow.pl

Inspektor ds.inwestycji
i zamówień publicznych                       12                    77 42758-52
e-mail: zp@popielow.pl

Inspektor ds.gospodarki gruntami
i geodezji                                            13                    77 42758-54
e-mail:geodezja@popielow.pl

Inspektor ds.rolnictwa i ochrony
środowiska                                          11                    77 42758-50
e-mail:rolnictwo@popielow.plInspektor ds.p.poż                               1                   77 42758-56
e-mai:osp@popielow.pl

Radca Prawny                                    28                   77 42758-23
e-mail: radca@popielow.pl


 

 drukuj  |  wejść: 48696


 
ostatnia modyfikacja: 2015-04-01 15:21:10