Gospodarka odpadami

K O M U N I K A T

 

Ważna informacja dla mieszkańców
dotycząca odpadów komunalnychNiniejszym informujemy, że w celu zgłaszania uwag

dotyczących odbioru odpadów komunalnych

firma REMONDIS uruchomiła bezpłatną infolinię  o numerze 801 306 801.
        

    Urząd Gminy w Popielowie

 

 

zobacz więcej


HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - 2015 ROK
 

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ  2015 ROK

 

Rejon 1 - STARE SIOŁKOWICE NOWE SIOŁKOWICE KANIÓW.pdf

Rejon 2 - POPIELÓW.pdf

Rejon 3 - KARŁOWICE KARŁOWICZKI KURZNIE LUBIENIA.pdf

Rejon 4 - KOLONIA POPIELOWSKA KUŹNICA KATOWSKA RYBNA STARE KOLNIE STOBRAWA.pdf

Zorza Karłowice.jpg

 

zobacz więcej


NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Od dnia 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieni dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 152, poz. 897).


Celem znowelizowanej ustawy jest:

  • ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych,
  • ograniczenie odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach,
  • zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali),
  • zmniejszenie ilości dzikich wysypisk,
  • zaprzestanie procederu palenia śmieci w domowych kotłowniach
zobacz więcej


Informacja dla mieszkańców Gminy Popielów


Niniejszym informujemy, że w okresie od dnia 16 października 2013r. do dnia 15 grudnia 2013r. firma REMONDIS będzie wyposażała w chipy (kody identyfikacyjne) oraz etykiety adresowe wszystkie pojemniki na odpady znajdujące się na prywatnych posesjach gminy Popielów.
Prace zostaną rozpoczęte w miejscowości Karłowice, następnie w Popielowie i sukcesywnie w kolejnych miejscowościach na terenie gminy Popielów.
Serdecznie prosimy wszystkich mieszkańców  o udostępnienie swoich pojemników.

  INSTRUKCJA DOPOSAŻANIA POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW W CHIPY RFID ORAZ W ETYKIETĘ ADRESÓW.pdf

REMONDIS Opole Sp. z o.

 

zobacz więcej


Informacja

Wójt Gminy Popielów  Informuje,
zgodnie z umową Dotacji  Nr 125/2012/G-49/OZ-ZOA/D z dnia 31 października 2012r.
 Gmina Popielów otrzymała dofinansowanie dla zadania
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z nieruchomości położonych na terenie Gminy Popielów ”w wysokości :

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 3 261,60 zł
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 2 283,12 zł
  • Budżet Gminy Popielów  - 978,48 zł

 

zobacz więcej


Dokumenty strategiczne

 

Uchwała Rady Gminy Nr XXXI-262-2006 z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf

Plan gospodarki odpadami Gminy Popielów.pdf

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów.pdf

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Popielów.pdf

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów.pdf

Raport z realizacji programu ochrony środowiska 2007-2008.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX-192-2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli.pdf

zobacz więcej


Film Ministerstwa Środowiska - rozmawiajmy o śmieciach konstruktywnie

 

 

Rozmawiajmy o śmieciach konstruktywnie

zobacz więcej


Ustawa wymaga żeby zaokrąglić sumę opłaty


Obowiązująca "Ordynacja podatkowa" zakłada, że suma opłaty za śmieci, musi być zaokrąglona do pełnych złotówek. Segregujący śmieci właściciele gospodarstw, będą więc musieli w każdym miesiącu zaokrąglić wpłatę miesięcznej należności do pełnych złotówek. Kumulacja opłaty za dwa i więcej miesięcy nie zmienia zasady. Urząd Gminy w Popielowie nie ma wpływu na ten zapis i musi go egzekwować.
INFORMACJA  DO  SKŁADANYCH  DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI DOTYCZĄCA   ZAOKRĄGLEŃ   SUMY OPŁATY   ZA  ODPADY  KOMUNALNE  ZBIERANEW  SPOSÓB  SELEKTYWNY

Uchwałą  Nr XXI/150/2012 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 listopada 2012 r. ustalona została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 12,67 zł za jeden miesiąc, w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.  Kwota należna  stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Z kolei w dniu 19 czerwca 2013r. Rada Gminy w Popielowie zmieniła uchwałę  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i  wprowadziła zwolnienia z opłat dla siódmej i każdej następnej osoby w rodzinie,                   a piąta i szósta osoba płacić będą 50% stawki. Tym samym w zależności od ilości osób, zamieszkujących na danej nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić:
1)    od jednej osoby do czterech osób – 100 % stawki czyli 12,67 zł
2)    każda kolejna osoba :piata, szósta – 50% stawki czyli 6,33 zł
3)    siódma osoba i każda następna – zwolniona z opłaty.

Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą wysokość miesięcznej opłaty w zależności od ilości osób:
 

Gmina Popielów
Wysokość opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny

Liczba osób

zamieszkujących nieruchomość

Suma opłaty

Suma opłaty po zaokrągleniu

zgodnie z ordynacją podatkową

1 2 3
1 12,67 zł 13,00 zł
2 25,34 zł 25,00 zł
3 38,01 zł 38,00 zł
4 50,68 zł 51,00 zł
5 57,01 zł 57,00 zł
6 63,35 zł 63,00 zł
7 63,35 zł 63,00 zł
8 63,35 zł 63,00 zł
9 63,35 zł 63,00 zł
10 63,35 zł 63,00 zł
11 63,35 zł 63,00 zł
12 63,35 zł 63,00 zł
13 63,35 zł 63,00 zł

 

 

 

zobacz więcej


Prezentacje i multimedia

rozmiar: 14,42 KB 
pobrań: 3650 
data: 2009-11-30 10:58:12 rozmiar: 8,15 KB 
pobrań: 3642 
data: 2009-11-30 11:47:52

zobacz więcej


System selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Popielów

 

   Każde gospodarstwo domowe z początkiem roku zostaje wyposażone w jeden zestaw worków do selektywnej zbiórki odpadów składającego się z czterech worków w kolorach: niebieski (makulatura), żółty (tworzywa sztuczne), zielony (szkło kolorowe) i biały (szkło białe). Na workach i pojemnikach umieszczane są informacje z określeniem rodzaju odpadów, jakie można do niego wrzucać, a jakich nie wolno. Częstotliwość odbioru worków z surowcami wtórnymi wynosi raz na miesiąc. Dokładny harmonogram mieszkańcy otrzymują z początkiem roku a ponadto znajduje się on na stronie internetowej gminy.

zobacz więcej

idź do strony: 12»
pozycja: 1-10 z 15 pozycji na stronę: 
 
ostatnia modyfikacja: 2015-03-27 13:53:44