Gospodarka odpadami

K O M U N I K A T

 

Ważna informacja dla mieszkańców
dotycząca odpadów komunalnychNiniejszym informujemy, że w celu zgłaszania uwag

dotyczących odbioru odpadów komunalnych

firma REMONDIS uruchomiła bezpłatną infolinię  o numerze 801 306 801.
        

    Urząd Gminy w Popielowie

 

 

zobacz więcej


HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH LIPIEC-GRUDZIEŃ2014 ROK

 

REJON 1

MIEJSCOWOŚCI: STARE SIOŁKOWICE, NOWE SIOŁKOWICE, KANIÓW

Rejon 1.docx

Rejon 1.pdf

REJON 2

MIEJSCOWOŚCI: POPIELÓW

Rejon 2.docx

Rejon 2.pdf 

REJON 3

MIEJSCOWOŚCI: KARŁOWICE, KARŁOWICZKI, KURZNIE, LUBIENIA

Rejon 3.docx

Rejon 3.pdf 

REJON 4

MIEJSCOWOŚCI: KOLONIA POPIELOWSKA, KUŹNICA KATOWSKA, RYBNA, STARE KOLNIE, STOBRAWA

Rejon 4.docx

Rejon 4.pdf

 

 

 

zobacz więcej


NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Od dnia 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieni dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 152, poz. 897).


Celem znowelizowanej ustawy jest:

  • ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych,
  • ograniczenie odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach,
  • zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali),
  • zmniejszenie ilości dzikich wysypisk,
  • zaprzestanie procederu palenia śmieci w domowych kotłowniach
zobacz więcej


Informacja dla mieszkańców Gminy Popielów


Niniejszym informujemy, że w okresie od dnia 16 października 2013r. do dnia 15 grudnia 2013r. firma REMONDIS będzie wyposażała w chipy (kody identyfikacyjne) oraz etykiety adresowe wszystkie pojemniki na odpady znajdujące się na prywatnych posesjach gminy Popielów.
Prace zostaną rozpoczęte w miejscowości Karłowice, następnie w Popielowie i sukcesywnie w kolejnych miejscowościach na terenie gminy Popielów.
Serdecznie prosimy wszystkich mieszkańców  o udostępnienie swoich pojemników.

  INSTRUKCJA DOPOSAŻANIA POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW W CHIPY RFID ORAZ W ETYKIETĘ ADRESÓW.pdf

REMONDIS Opole Sp. z o.

 

zobacz więcej


Informacja

Wójt Gminy Popielów  Informuje,
zgodnie z umową Dotacji  Nr 125/2012/G-49/OZ-ZOA/D z dnia 31 października 2012r.
 Gmina Popielów otrzymała dofinansowanie dla zadania
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z nieruchomości położonych na terenie Gminy Popielów ”w wysokości :

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 3 261,60 zł
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 2 283,12 zł
  • Budżet Gminy Popielów  - 978,48 zł

 

zobacz więcej


Dokumenty strategiczne

 

Uchwała Rady Gminy Nr XXXI-262-2006 z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf

Plan gospodarki odpadami Gminy Popielów.pdf

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów.pdf

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Popielów.pdf

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów.pdf

Raport z realizacji programu ochrony środowiska 2007-2008.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX-192-2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli.pdf

zobacz więcej


Film Ministerstwa Środowiska - rozmawiajmy o śmieciach konstruktywnie

 

 

Rozmawiajmy o śmieciach konstruktywnie

zobacz więcej


Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych STYCZEŃ - CZERWIEC 2014

 

 

STARE SIOŁKOWICE, NOWE SIOŁKOWICE, KANIÓW POPIELÓW, LUBIENIA, RYBNA, KOLONIA POPIELOWSKA KARŁOWICE, KARŁOWICZKI, STARE KOLNIE, STOBRAWA, KURZNIE, KUŹNICA KATOWSKA
Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 13,33 KB 
pobrań: 19034 
data: 2013-12-31 09:24:48 Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 13,34 KB 
pobrań: 18244 
data: 2013-12-31 09:26:17 Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 13,60 KB 
pobrań: 18365 
data: 2013-12-31 09:26:30

 

zobacz więcej


Harmonogram zbiórki odpadów w 2013 roku

 

Harmonogramy - odpady selektywnie gromadzone Popielów 2013 (szkło i żółta klapa) I pólrocze.pdf

Harmonogramy - odpady zmieszane Popielów 2013 I pólrocze.pdf

zobacz więcej


Harmonogram zbiórki odpadów w 2012 roku

 

 

zobacz więcej

idź do strony: 123»
pozycja: 1-10 z 22 pozycji na stronę: 
 
ostatnia modyfikacja: 2014-12-19 12:46:57